درخواست استاد دانشگاهی در اوکراین از ژاپن برای پذیرش دانشجویان بیشتر

استاد زبان ژاپنی دانشگاهی در کی یف از ژاپن می خواهد تا دانشجویان بیشتری را از اوکراین بپذیرد تا آن ها بتوانند در امنیت به درس خواندن ادامه دهند.

شِپِلسکایا آیرینا در دانشگاه زبان شناسی ملی کی یف کار می کند، اما در حال حاضر در آلمان به سر می برد.

او طی گفتگوی اینترنتی با ان اچ کی گفت که تقریبا ۶۰ نفر از حدود ۳۰۰ نفری که در دانشگاه او زبان و فرهنگ ژاپنی می خوانند، به ژاپن گریخته اند. او گفت که دست کم ۲۰ نفر دیگر نیز تمایل دارند به ژاپن فرار کنند.

شِپِلسکایا گفت که کلاس های درس دانشگاهش از اول آوریل به صورت اینترنتی از سر گرفته شدند، اما بسیاری از دانشجویان به دلیل اوضاع اوکراین قادر به شرکت در کلاس ها نیستند.

او اشک ریزان ایمیل یکی از دانشجویان را خواند که نوشته بود: «ژاپنی می خوانم تا جنگ را فراموش کنم، اما نمی توانم تمرکز کنم چون دستانم از ترس می لرزند.»