سریعترین آهنگ افزایش شاخص بهای مصرف کننده در ژاپن در ۲ سال گذشته

بهای مصرف کننده در ژاپن در مارس امسال افزایشی سریعتر در طول ۲ سال گذشته داشت. افزایش شدید بهای نفت خام دلیل اصلی آن بود.

وزارت امور داخلی ژاپن می گوید شاخص بهای مصرف کننده که شامل مواد غذایی نمی شود ۸ / ۰ درصد در مقایسه با یک سال قبل افزایش داشت.

این شاخص برای ۷ ماه متوالی افزایش یافت و از ژانویه ۲۰۲۰ سریعترین افزایش سال به سال بود.

مارس امسال، هزینه بنزین برای رانندگان وسایل نقلیه ۴ / ۱۹ درصد در مقایسه با یک سال پیش افزایش داشت. بهای نفت سفید نیز ۶ / ۳۰ درصد بالا رفت.

هزینه برق نیز ۶ / ۲۱ درصد بالا رفت.

به طور کلی، هزینه انرژی ۸ / ۲۰ درصد بالاتر رفت که از ژانویه ۱۹۸۱ بیشترین افزایش بود. در آن سال، بهای نفت خام با تاثیر پذیری از دومین بحران نفتی شدیدا بالا رفت.

مصرف کنندگان برای خرید مواد غذایی به غیر از مواد غذایی تازه ۲ درصد بیشتر هزینه کردند که بیشترین افزایش در طول ۶ سال و ۳ ماه گذشته بود. بهای گوشت گاو وارداتی به دلیل کاهش ارزش ین بالا رفت.

به دلیل ارائه نرخ های بسیار پایین تر توسط شرکت های مخابراتی، هزینه استفاده از تلفن های همراه ۷ / ۵۲ درصد کاهش داشت.

مقام های وزارت امور داخلی می گویند بدون این کاهش در هزینه تلفن های همراه، شاخص بهای مصرف کننده در ماه مارس احتمالا از ۲ درصد بالاتر می رفت.