تصریح «اشغال غیرقانونی» سرزمین های شمالی ژاپن توسط روسیه در گزارش دیپلماتیک سالانه ژاپن

ژاپن در گزارش دیپلماتیک سالانه خود از تهاجم روسیه به اوکراین انتقاد کرده است. برای اولین بار پس از ۱۹ سال، در این گزارش عنوان شده است که سرزمین های شمالی ژاپن «به طور غیرقانونی توسط روسیه اشغال شده اند.»

وزارت امور خارجه ژاپن گزارش امسال را روز جمعه طی نشست کابینه ارائه کرد. این گزارش از سال ۱۹۵۷ هر سال تهیه شده است.

در این گزارش آمده است اکنون، جهان از دورانی که در آن آمریکا با قدرت سیاسی و نظامی قابل توجه خود ضامن ثبات و شکوفایی بود، وارد دوره رقابت تمام و کمال کشورها، به خصوص بین آمریکا و چین، شده است.

در این گزارش آمده است که تهاجم جاری روسیه به اوکراین پایه های نظم بین المللی که طی ۱۰۰ سال گذشته ایجاد شده را شدیدا تضعیف کرده است.

در این گزارش درج شده است هر اقدامی برای تغییر یکجانبه وضعیت موجود با توسل به زور در هر زمانی که اتفاق بیفتد، هرگز نباید مورد تحمل قرار گیرد.

در این گزارش آمده است که ژاپن از طریق اعمال تحریم ها در هماهنگی با دیگر کشورها، به روسیه نشان خواهد داد که باید بهای سنگینی برای حملات متعدد خود بپردازد.

پس از جنگ جهانی دوم، ژاپن و روسیه به دلیل مناقشه بر سر ۴ جزیره که ژاپن آن ها را سرزمین های شمالی می نامد، پیمان صلح امضا نکرده اند. روسیه کنترل این جزیره ها را در دست دارد. ژاپن نیز مدعی مالکیت آنها است.

در این گزارش همچنین آمده است که ژاپن در حال حاضر در موقعیتی قرار ندارد که چگونگی پیشرفت مذاکرات دوجانبه برای دستیابی به یک پیمان صلح را پیش بینی کند. روسیه در پاسخی آشکار به تحریم های توکیو در پی تهاجم روسیه به اوکراین، گفته است که این مذاکرات را تعلیق می کند.

در تلاش برای ترویج این گفتگوها، از سال ۲۰۰۳ به بعد، در این گزارش اشاره نشده بود که این جزایر «به طور غیر قانونی اشغال شده اند.» برای اولین بار از سال ۲۰۱۱، در گزارش امسال عنوان شده است که این جزایر «بخشی جدایی ناپذیر از خاک ژاپن هستند.»

امسال، مصادف با پنجاهمین سالگرد عادی سازی مناسبات دیپلماتیک بین ژاپن و چین است. در این گزارش از چین به عنوان یک نگرانی امنیتی عمده یاد شده است چرا که مناسبات نزدیک را با روسیه حفظ کرده است. در این گزارش به افزایش و گسترش فعالیت های نظامی چین در نزدیکی ژاپن نیز اشاره شده است.

در این گزارش با اشاره به کره شمالی آمده است که پرتاب های مکرر انواع گوناگون موشک ها توسط این کشور هرگز قابل تحمل نیست. در این گزارش درج شده است که ژاپن در همکاری با جامعه بین المللی، به دنبال اجرای کامل قطعنامه های مربوطه شورای امنیت سازمان ملل متحد خواهد بود.