درباره سویه های BA.2 و XE ویروس کرونا (۲) ویژگی های BA.2 و اثربخشی واکسن روی آن

ان اچ کی به سوالات شنوندگان درباره ویروس کرونا پاسخ می دهد. در این سری برنامه ها نگاهی می اندازیم به سویه های جدید ویروس کرونا و اقداماتی که باید برای جلوگیری از ابتلا و گسترش آنها اتخاذ شود. در برنامه امروز بر خصوصیات سویه BA.2 که یک سویه فرعی و مسری تر اومیکرون است و تاثیر واکسن ها تمرکز می کنیم.

سازمان جهانی بهداشت می گوید سویه BA.2 از سویه BA.1 مسری تر است که طی موج ششم اصلی ترین سویه در سراسر جهان بود. یک تجزیه و تحلیل داده ها از دانمارک نشان داد که گسترش سویه BA.2 نسبت به سویه BA.1 مدت ۱۵ درصد زمان کمتری می برد و دریافت که نرخ تکثیر موثر، یعنی میانگین تعداد افرادی که هر فرد ناقل می تواند مبتلا کند، احتمالا ۲۶ درصد بیشتر از BA.1 است.

از طرف دیگر خطر حاد شدن به نظر می رسد پائین باشد. سازمان جهانی بهداشت می گوید تجزیه و تحلیل ها از بریتانیا نشان می دهد که بین نرخ بستری شدن کسانی که به سویه های BA.1 یا BA.2 مبتلا می شوند تفاوتی نیست و می افزاید کسانی که به سویه BA.1 مبتلا شده اند احتمال مبتلا شدن به سویه BA.2 را هم دارند.

پژوهشگران در بریتانیا دریافتند کسانی که حداقل یک هفته پس از دریافت واکسن یادآور مبتلا به سویه BA.1 می شوند در ۳ / ۷۱ درصد موارد علائمی ندارند. این رقم برای سویه BA.2 فقط کمی افزایش یافت و به ۲ / ۷۲ درصد رسید. بنا به نتایج این تحقیق، بعد از گذشت ۱۵ هفته از تزریق واکسن یادآور اثربخشی آن به ۵ / ۴۵ درصد برای BA.1 و ۴ / ۴۸ درصد برای BA.2 کاهش می یابد.

این اطلاعات روز ۲۲ آوریل به روز شده است.