توکیو محدودیت های کرونا را برای رستوران ها و بارها کاهش می دهد

دولت کلانشهر توکیو تصمیم گرفته است سقف درخواستی خود را در مورد تعداد مجاز افراد سر میزهای برخی از بارها و رستوران ها افزایش دهد و در عین حال، از مردم بخواهد در قبال گسترش کرونا هوشیار باشند.

این تصمیم در نشست روز پنجشنبه هیئت کارشناسی با مقام های دولت کلانشهر توکیو برای برآورد وضعیت ابتلا در پایتخت اتخاذ شد.

توکیو هشدار کرونا را تا ۲۲ مه تمدید خواهد کرد تا از افزایش مجدد تعداد مبتلایان و تحت فشار قرار گرفتن مراکز درمانی جلوگیری کند.

این هیئت کارشناسی نسبت به افزایش مورد انتظار فعالیت در پایتخت در خلال تعطیلات یکسره آتی از اواخر آوریل تا اوائل مه ابراز نگرانی کرد.

به رغم این نگرانی ها، دولت توکیو تصمیم دارد ظرفیت تعداد مجاز مشتریان را در بارها و رستوران هایی که گواهی اقدامات بهداشتی ضد کرونا دارند، دو برابر کند. این تعداد از چهار نفر کنونی سر هر میز به هشت نفر افزایش داده خواهد شد و مشتریان می توانند تا دو ساعت در این اماکن حضور داشته باشند.

از بارها و رستوران های بدون گواهی بهداشت کرونا نیز خواسته خواهد شد به سقف چهار مشتری سر هر میز و حداکثر زمان نشستن دو ساعت ادامه دهند. از این واحدهای صنفی همچنین خواسته خواهد شد که سرو مشروبات الکلی را ساعت ۹ شب متوقف کنند.

دولت کلانشهر توکیو ۶۷۱۳ مبتلای جدید به کرونا را روز پنجشنبه شناسایی کرد که در مقایسه با پنجشنبه قبل حدود ۱۸۰۰ نفر کمتر است.