پذیرش پژوهشگر اوکراینی در دانشگاه توکیو

یک پژوهشگر اوکراینی که پس از تجاوز روسیه به اوکراین از آن کشور گریخته است تحصیلات خود را در دانشگاه توکیو آغاز کرد. او اولین نفری است که تحت برنامه این دانشگاه برای افراد دانشگاهی که از اوکراین گریخته اند، تحصیلات خود را آغاز می کند.

ایرینا پتریچنکو، محققی از یک دانشگاه دولتی زبان در کی یف، پایتخت اوکراین از روز ۲۱ مارس در ژاپن بوده است.

دانشگاه توکیو تصمیم گرفته است دانش جویان اوکراینی و محققانی را که نمی توانند در این کشور جنگ زده تحصیلات خود را ادامه دهند، بپذیرد. ایرینا پتریچنکو پس از دریافت اطلاعات مربوط از آشنایانش تقاضای ادامه تحصیل کرد.

او قبلا در ژاپن تحصیل کرده و به زبان ژاپنی مسلط است. پتریچنکو گفت جنگ زندگی او را بکلی دگرگون کرده و افزود از پیشنهاد دانشگاه توکیو که او را به گرمی پذیرفته عمیقا سپاسگزار است.

این دانشگاه قصد دارد بزودی یک محقق دیگر از اوکراین را نیز بپذیرد و طبق ابن برنامه تا ۵۰ نفر از اوکراین را می پذیرد.