سرمایه گذاران: روسیه احتمالا از بازپرداخت وام هایش ناتوان است

یک هیئت متشکل از فروشندگان و سرمایه گذاران اوراق بهادار می گویند که روسیه احتمالا از پرداخت وام هایش ناتوان است. این تشخیص به دنبال آن اعلام شد که روسیه در ماه جاری بازپرداخت اوراق قرضه دولتی دلاری را به روبل انجام داد.

کمیته تعیین مشتقات اعتباری می گوید که «احتمال ناتوانی در پرداخت» زمانی اتفاق افتاد که روسیه برخلاف قولی که داده بود پرداخت هایش را به جای دلار به ارز جاری خود انجام داد.

مسکو از زمان سررسید اوراق قرضه اش در چهارم آوریل ۳۰ روز برای پرداخت سود مهلت داشته است. اگر روسیه نتواند بدهی های خود به وام دهندگان را تا مهلت تعیین شده به دلار پرداخت کند احتمال دارد که این کشور بدهکار شناخته شود.