سران مالی گروه هفت تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کردند

وزیران دارایی و روسای بانک های مرکزی کشورهای گروه هفت تجاوز روسیه به اوکراین را محکوم کردند.

آنها روز چهارشنبه پس از نشست شان در واشنگتن بیانیه ای منتشر کردند.

این گروه آنچه را که جنگ تهاجمی بدون دلیل و غیرقابل توجیه روسیه علیه اوکراین می خواند، قویا محکوم می کند. این بیانیه رفتار روسیه را نقض آشکار استقلال و تمامیت ارضی اوکراین و همچنین صلح و ثبات بین المللی می نامد.

در این بیانیه همچنین به حضور وزیر دارایی اوکراین در نشست کشورهای گروه ۲۰ اشاره شد که قبل از نشست گروه هفت برگزار شد.

این بیانیه می گوید سران کشورهای گروه هفت حمایت پابرجا و همدلی صمیمانه خود را با مردم و دولت اوکراین ابراز کردند.

گروه هفت به تحریم های بیشتر علیه روسیه اشاره کرده و گفتند که به اقدام هماهنگ با شرکای خود در سراسر جهان برای واکنش به تنش های در حال جریان ادامه می دهند تا هزینه این جنگ را برای روسیه بالا ببرند.
v