درباره سویه های BA.2 و XE ویروس کرونا (۱) شیوع BA.2 در جهان

یکی از زیرسویه های مسری تر سویه اومیکرون کرونا BA.2 است. روز ۱۱ آوریل ژاپن اولین مورد ابتلا به XE را در زنی که از آمریکا به ژاپن آمده بود تایید کرد که سویه متفاوتی از اومیکرون است. این اولین مورد از سری جدید سویه های جدید ویروس کرونا است و برای جلوگیری از گسترش و شیوع آن در جامعه اقداماتی باید انجام شود.

ویروس کرونا همزمان با گسترش در دنیا بارها جهش یافته است. در حال حاضر سویه غالب آن در جهان زیرسویه BA.2 اومیکرون است که از زیرسویه BA.1 جهش یافته است. در بخشی از ژن پروتئین تاجی سطح این ویروس جهشی مشاهده شده است. پروتئین های تاجی نقش اصلی در مبتلا کردن سلول های انسان به این ویروس را دارند.

درصد کسانی که به BA.2 مبتلا می شوند در حال افزایش است. مقامات وزارت بهداشت بریتانیا گفته اند که ۹ / ۹۳ درصد بیماران در هفته منتهی به ۲۷ مارس مبتلا به این زیرسویه بوده اند. مرکز کنترل و پیشگیری بیماری های آمریکا تخمین زده است که ۲ / ۷۲ درصد از بیماران این کشور در هفته منتهی به دوم آوریل مبتلا به BA.2 شده اند.

طبق برآورد موسسه ملی بیماری های عفونی ژاپن تا اواسط مارس حدود ۳۰ درصد از بیماران مبتلا به زیرسویه BA.2 شده بودند. با اینحال به اعتقاد این موسسه درصد مبتلایان به این زیرسویه در هفته اول ماه مه ۹۳ درصد و تا هفته اول ماه ژوئن نزدیک به ۱۰۰ درصد خواهد شد.

سرایت با منشا نامعلوم به زیرسویه BA.1 در ژاپن اولین بار پایان ماه دسامبر ۲۰۲۱ تایید شد. در مدت دو هفته تا اواسط ژانویه امسال، عملا این زیرسویه جایگزین سویه دلتا کرونا شد که آن زمان سویه غالب محسوب می شد. سرایت با منشا نامعلوم به BA.2 در توکیو اولین بار اواسط فوریه تایید شد. روند جایگزین شدن این زیرسویه به جای BA.1 اگرچه به سرعت تغییر از دلتا به BA.1 نیست ولی همچنان ادامه دارد.

این اطلاعات ۲۱ آوریل به روز شده است.