صندوق بین المللی پول پیش بینی رشد اقتصاد جهانی برای سال ۲۰۲۲ را کاهش داد

صندوق بین المللی پول به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین، چشم انداز رشد اقتصاد جهانی در سال میلادی جاری را تنزل داده است.

این صندوق روز سه شنبه در جدیدترین گزارش چشم انداز خود پیش بینی کرد که اقتصاد جهانی در سال ۲۰۲۲ رشد ۶ / ۳ درصدی خواهد داشت. این رقم نسبت به پیش بینی قبلی این صندوق در ماه ژانویه ۸ / ۰ واحد کاهش یافته است.

تهاجم روسیه به افزایش قیمت سوخت و مواد غذایی سرعت بخشیده است. صندوق بین‌المللی پول پیش بینی می کند تحریم‌ های اقتصادی علیه روسیه نیز موجب کاهش سطح تجارت بین کشورها شود.

گزارش صندوق بین‌المللی پول اکنون می گوید که تولید ناخالص داخلی روسیه ۵ / ۸ درصد کاهش خواهید یافت که ۳ / ۱۱ واحد نسبت به برآورد قبلی این صندوق کمتر است. همچنین پیش بینی می کند اقتصاد اوکراین به میزان ۳۵ درصد کوچک شود.

پیش بینی این صندوق برای منطقه یورو به ۸ / ۲ درصد کاهش یافته است. این گزارش می گوید اقتصاد آلمان ضربه سختی خواهد خورد و پیش بینی برای رشد این کشور را به ۱ / ۲ درصد کاهش داده است.

برای ژاپن، صندوق بین المللی پول رشد ۴ / ۲ درصدی را پیش بینی کرده است که به دلیل افزایش قیمت نفت خام، ۹ / ۰ واحد کمتر از پیش بینی قبلی است. پیش بینی رشد اقتصاد برای آمریکا و چین نیز کاهش یافته است.

صندوق بین المللی پول هشدار می دهد که جنگ چشم انداز اقتصاد جهانی را تیره می کند و می گوید که افزایش قطبی شدن جهان مانع از همکاری ضروری برای رفاه بلند مدت است.