تعداد کودکان در ژاپن به پایین ترین رقم در چهل سال اخیر رسید

پنجم مه در ژاپن روز کودک است.
تعداد کودکان در ژاپن از سال ۱۹۸۲ برای ۴۰ سال متوالی کاهش داشته است.

وزارت امور داخلی ژاپن می گوید که تعداد کودکان زیر ۱۴ سال در اول آوریل امسال ۱۴ میلیون و ۹۳۰ هزار نفر بوده که از این میان ۷ میلیون و ۶۵۰ هزار نفر پسر و ۷ میلیون و ۲۸۰ هزار نفر دختر هستند.

این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۹۰ هزار نفر کمتر است.

در حال حاضر کودکان ۹ / ۱۱ درصد از جمعیت ژاپن را تشکیل می دهند که نسبت به سال گذشته ۱ / ۰ واحد درصد پایین تر است.

این نرخ در مقایسه با کشورهای دیگری که جمعیت آنها بالای ۴۰ میلیون نفر است، در پایین ترین رده قرار دارد. این رقم در سال ۲۰۱۸ در آمریکا ۶ / ۱۸ درصد و در ایتالیا ۳ / ۱۳ درصد بود.

این وزارتخانه معمولا هر سال تعداد کودکان را به تفکیک استانی منتشر می کند. اما در سال جاری موفق به انجام این کار نشد چرا که به دلیل شیوع ویروس کرونا اطلاعات کافی به موقع در دسترس قرار نداشت.