استاندار اوساکا در فکر تمدید وضعیت اضطراری کرونا

یوشیمورا هیروفومی، استاندار اوساکا نسبت به امکان پایان دادن به وضعیت اضطراری ویروس کرونا در این استان غربی در هفته آینده ابراز تردید کرده است.

وضعیت درمانی در این منطقه به دلیل افزایش شدید تعداد مبتلایان بحرانی است. یوشیمورا روز سه شنبه به خبرنگاران گفت فکر می کند کاهش یا لغو محدودیت های وضعیت اضطراری فعلی دشوار باشد.

قرار است وضعیت اضطراری کرونا در اوساکا و استانهای هیوگو و کیوتو که نزدیک به آن هستند و همچنین در توکیو روز یازدهم مه به پایان برسد. یوشیمورا گفت در جلسه ای در اواخر هفته در مورد اینکه از دولت مرکزی درخواست تمدید وضعیت اضطراری را بکند یا خیر تصمیم خواهد گرفت.

اوساکا روز سه شنبه ۸۸۴ مبتلای تازه را گزارش کرد. بیش از ۹۹ درصد ظرفیت تخت های بیمارستان های این استان برای بیماران بدحال پر شده است.

تعداد روزانه مبتلایان در توکیو نیز همچنان بالاست . روز سه شنبه مقامات ۶۰۹ مبتلا را گزارش کردند. آنها می گویند وضعیت ۶۵ نفر وخیم است که این رقم نسبت به روز پیش از آن تغییری نکرده است.

در روز سه شنبه بیش از ۴۱۰۰ مبتلا به ویروس کرونا در سراسر کشور شناسایی شد و ۵۰ نفر نیز جان باختند.