هزاران نفر در کنسرت آزمایشی بدون ماسک در بریتانیا شرکت کردند

در آزمایش هایی از سوی دولت بریتانیا جهت کشف راه های برگزاری ایمن رویدادهای بزرگ در تابستان سال جاری برای اولین بار از آغاز همه گیری جهانی ویروس کرونا، حدود ۵۰۰۰ نفر در کنسرتی در این کشور شرکت کردند.

دارندگان بلیط روز یکشنبه پیش از اینکه اجازه داشته باشند در این رویداد در پارک سفتون در لیورپول شرکت کنند، باید نتیجه منفی آزمایش کرونای خود را تحویل می دادند.

اما وقتی که وارد این پارک شدند، دیگر مجبور نبودند ماسک به صورت بزنند یا فاصله گذاری اجتماعی را رعایت کنند.

از شرکت کنندگان درخواست می شود تا پنج روز بعد از این رویداد دوباره آزمایش داده و نتیجه را گزارش دهند.

یک شرکت کننده ۱۸ ساله گفت دیدن مردم بدون ماسک عجیب اما تجربه خوبی بود.

دولت قصد دارد آزمایش های بیشتری از جمله یک رویداد ورزشی با حضور حدود ۲۰ هزار تماشاگر و اکران یک فیلم در فضای باز با حدود ۱۰۰۰ نفر را برگزار کند.

مت هانکوک، وزیر بهداشت بریتانیا، گفت دولت از این آزمایش ها برای جمع آوری شواهد علمی استفاده خواهد کرد تا اینکه رویدادهای جمعی را بتوان با ایمنی در آینده برگزار کرد.

کشورهای دیگر نیز در حال انجام آزمایش های مشابهی هستند. ماه گذشته، تعدادی مبتلا به ویروس کرونا در میان ۵۰۰۰ نفری گزارش شد که در ماه مارس در یک کنسرت آزمایشی در بارسلونای اسپانیا شرکت کرده بودند.