تدروس: سازمان جهانی بهداشت به حمایت خود از هند ادامه می دهد

رئیس سازمان جهانی بهداشت می گوید این آژانس برای مقابله با افزایش ناگهانی تعداد بیماران کرونایی کماکان به هند کمک می دهد.

تدروس آدانوم گبریسوس، مدیر کل سازمان جهانی بهداشت، روز دوشنبه در یک جلسه توجیهی معمول گفت که این آژانس برای هند تجهیزات اکسیژن پزشکی و بیمارستان های صحرایی سیار تأمین کرده است.

او گفت این سازمان همچنین توصیه هایی در مورد مراقبت در منزل از بیمارانی که نمی توانند در بیمارستان بستری شوند را فراهم کرده است.

تدروس خواست خود از کشورها برای اتخاذ اقدام های ضد ویروس را تکرار کرد و گفت این ویروس می تواند در هر جایی به شدت افزایش پیدا کند.

تدروس همچنین گفت از طریق چارچوب اشتراک گذاری واکسن کوواکس و با رهبری این سازمان، قراردادی جهت خرید ۵۰۰ میلیون دوز واکسن کرونای شرکت داروسازی مدرنا با آن امضا شده است.

تأمین واکسن آسترازنکا که در هند تولید می شود، با تأخیر روبرو شده است. تدروس گفت: « ما کماکان با محدودیت های شدید تأمین واکسن» روبرو هستیم.

تدورس از کشورهایی که دوزهای اضافی در اختیار دارند خواست تا این واکسن ها را به کشورهای دیگر بدهند.