استاندار اوساکا: لغو وضعیت اضطراری مشکل است

استاندار اوساکا، یوشی مورا هیروفومی، گفته است که لغو وضعیت اضطراری در هفته آینده طبق برنامه مشکل خواهد بود. وضعیت اضطراری در حال حاضر در این استان اجرا می شود.

یوشی مورا روز سه شنبه گفت که بیمارستان های اوساکا در بحبوحه شیوع ادامه دار ویروس کرونا به شدت تحت فشار هستند.

او گفت تحت شرایط کنونی، کاهش اقدام های انجام گرفته برای مهار این ویروس به نظر مشکل می رسد. او همچنین گفت لغو وضعیت اضطراری طبق برنامه به نظر غیرممکن است. قرار است این وضعیت روز ۱۱ ماه مه لغو شود.

یوشی مورا برای مشورت با استانداران هیوگو و کیوتو، که در مجاورت اوساکا قرار دارند، و اتخاذ یک اقدام متحد ابراز تمایل کرد.

استان اوساکا قصد دارد روز پنجشنبه یا جمعه برای تصمیم در مورد اینکه آیا از دولت مرکزی بخواهند تا وضعیت اضطراری در این استان را تمدید کنند یا خیر یک جلسه کارگروه تشکیل دهد.