برگزاری کارگاه آموزش دفاع از خود در برابر جرایم ناشی از نفرت در نیویورک

پلیس نیویورک کارگاهی را برگزار کرده است تا به آمریکایی های آسیایی تبار آموزش دهد تا همزمان با افزایش خشونت های نژادی،‌ چگونه از خود دفاع کنند.

سی نفر آسیایی تبار در این رویداد که روز یکشنبه در محل تمرین هنرهای رزمی برگزار شد شرکت کردند.

شرکت کنندگان به صورت دو نفره نحوه دفاع از خود را تمرین کردند،‌ مثلا در زمانی که کسی خواست آنها را بزند، یا وقتی که مهاجم خواست گردن آنها را بگیرد، چگونه بدنشان را برگردانند تا دست مهاجم را از خود دور کنند.

یک شرکت کننده ۴۵ ساله گفت که به نظر او دفاع شخصی بسیار مهم است چرا که افراد هیچ وقت نمی دانند چه رخ خواهد داد.

یک افسر پلیس که جرایم ناشی از نفرت در شهر نیویورک را بازرسی می کند، گفت که شاهد افزایش رخدادهای ناشی از کووید بوده است و آمریکایی های آسیایی تبار به خصوص هدف جرایم ناشی از نفرت قرار گرفته اند. او بر اهمیت آگاه بودن از اطراف خود و نحوه جلوگیری از موقعیت های به خصوص و همچنین آشنا بودن با مهارت های اولیه دفاع شخصی تاکید کرد.

در چهار ماه نخست سال میلادی، ۶۸ مورد جرایم ناشی از نفرت گزارش شد که آمریکایی های آسیایی تبار هدف آنها بودند. این در مقایسه با سال پیش از آن بیش از ۵۰ مورد افزایش داشته است.