نظرسنجی: کاهش تعداد وزرشکاران دانشگاه های ژاپن در سال ۲۰۲۰

بنا به نظرسنجی انجام شده توسط انجمن دو و میدانی و ورزش دانشگاهی ژاپن UNIVAS تعداد ورزشکاران و کارکنان دانشگاه ها در سال تحصیلی گذشته کاهش یافته است. این انجمن کاهش فوق را به همه گیری جهانی ویروس کرونا نسبت می دهد.

ان اچ کی نتایج این نظرسنجی را به دست آورده است.

UNIVAS از ۳۲ سازمان عضو یک نظرسنجی انجام داد. حدود ۶۵ درصد گفتند که تعداد ورزشکاران و کارکنان طی ۱۲ ماه از آغاز آوریل سال ۲۰۲۰ نسبت به سال تحصیلی قبل از آن کاهش یافته است.

ورزش تیراندازی با افتی حدود ۵۰ درصد بیشترین کاهش را داشت، پس از آن هاکی با بیش از ۳۰ درصد و هندبال و فوتبال آمریکایی با بیش از ۲۰ درصد کاهش قرار دارند.

حتی بیسبال که بیشترین تعداد بازیکن و کارمند ثبت شده در سازمان های عضو را دارد، شاهد افت ۶ درصدی بود.

این انجمن محدودیت استخدام افراد به دلیل همه گیری ویروس کرونا را عامل اصلی کل کاهش می داند.

باشگاه های تیراندازی با کمان در سال گذشته شاهد افت حدود ۸۰ درصدی استخدام های جدید بودند، در حالی که باشگاه های فوتبال آمریکایی کاهش به میزان حدود نیمی از استخدام های جدید خود را گزارش کردند.

ایکِدا آتسوشی، یکی از مقامات ارشد UNIVAS اوضاع کنونی را بسیار سخت توصیف کرد، بخصوص برای ورزش هایی که افراد تمایل دارند در دانشگاه انجام دهند. او گفت این همه گیری دانشجویان را از فرصت استخدام در دانشگاه و گذراندن دوره آزمایشی محروم کرد و گفت که این انجمن راه هایی را برای حمایت از آنها بررسی خواهد کرد.