بیش از هشت میلیون نفر در ژاپن دو شغل یا بیشتر دارند

یک بررسی بخش خصوصی نشان می دهد که شمار افرادی در ژاپن که دو شغل یا بیشتر دارند انتظار می رود در بحبوحه همه گیری ویروس کرونا در مقایسه با سال گذشته بیش از یک میلیون نفر افزایش یابد.

«لنسرز»‌ شرکتی که کارکنان کارمزدی و شرکت های استخدام کننده را به یکدیگر معرفی می کند، از بیش از سه هزار نفر در سراسر کشور در ماه های ژانویه و فوریه نظرسنجی کرد.

برپایه نتایج نظرسنجی این شرکت تخمین می زند که ۴ میلیون و ۳۹۰ هزار نفر در کشور کار جانبی خواهند داشت که این ۵ / ۴ درصد از سال پیش افزایش دارد.

این شرکت همچنین تخمین می زند که ۳ میلیون و ۷۳۰ هزار نفر برای کار با دست کم دو شرکت قرارداد خواهند داشت که این از سال پیش ۵ / ۲۹ درصد افزایش دارد.

در پی آن، شمار کسانی که دو شغل یا بیشتر دارند پیش بینی می شود که به ۸ میلیون و ۱۲۰ هزار نفر برسد که در مقایسه با سال پیش، ۱ میلیون و ۴۰ هزار نفر بیشتر بوده و بیشترین رشد از سال ۲۰۱۵ را رقم می زند.

یک پژوهشگر ارشد در «موسسه پژوهشی ژاپن» می گوید برخی از مردم به خاطر کاهش درآمدشان در دو کار یا بیشتر مشغول هستند. او می گوید که برخی نیز به منظور افزایش توانایی های خود به کارهای بیشتری مشغول شدند چرا که کار از راه دور آنها را به طور فیزیکی و ذهنی از شرکتشان دور کرده و سبب شد که در آینده شغلی خود بازنگری کنند.

این پژوهشگر می گوید که مهم است مردم در مورد مدیریت طول ساعت های کاریشان توجه بیشتری بکنند.