پیش بینی انقباض اقتصاد ژاپن برای دوره ژانویه تا مارس

تحلیلگران در ژاپن پیش بینی می کنند که رشد اقتصادی این کشور برای دوره سه ماهه ژانویه تا مارس منفی شود.

پیش از اعلام رسمی تولید ناخالص داخلی در روز هجدهم ماه مه ، ۱۲ موسسه تحقیقاتی پیش بینی های خود را منتشر کردند.

همگی آنها برای سه ماه منتهی به ماه مارس، چهارمین فصل سال مالی ژاپن رشد سالیانه منفی از منهای ۵ / ۳ تا منهای ۸ / ۸ درصد را تخمین می زنند.

تولید ناخالص داخلی ژاپن پس از ثبت افت بی سابقه منهای ۳ / ۲۹ درصد برای دوره آوریل تا ژوئن سال گذشته، همچنان رو به بهبود بوده است.

با این حال تحلیلگران پیش بینی می کنند اعلام سومین وضعیت اضطراری در اوایل ماه ژانویه که باعث کندی اقتصاد می شود برای اولین بار پس از سه دوره سه ماهه، تولید ناخالص داخلی را تنزل دهد.

تحلیلگران پیش بینی می کنند که به دلیل کاهش مصرف در صنایع رستوران داری و هتل داری هزینه کرد مصرف کنندگان از حدود منفی ۱ به منفی ۳ درصد افت کند.

انتظار می رود که صادرات برای سومین سه ماهه پیاپی همچنان مثبت باشد. اما به دلیل کسادی فروش اتومبیل در بازار آمریکا، انتظار می رود که این شاخص حداکثر با نرخ حدود ۲ درصد به رشد خود ادامه دهد.