خلوت تر شدن خیابان های توکیو و اوساکا تحت وضعیت اضطراری

از زمان اجرای سومین وضعیت اضطراری در چهار استان ژاپن از جمله توکیو و اوساکا یک هفته می گذرد. طی این دوره تعطیلات بهاری نسبت به سال های معمول تعداد بسیار کمتری از مردم در مراکز شهر اوساکا دیده می شود.

مسئولان اوساکا روز یکشنبه ۱۰۵۷ مبتلای جدید را گزارش کردند که برای ششمین روز پیاپی این رقم از هزار نفر فراتر رفته است.

ناحیه دوتونبوری معمولا طی این دوره تعطیلات طولانی مملو از گردشگران است اما امسال فقط برخی از فروشگاه ها باز هستند.

در عین حال بارها و رستوران ها مشروبات الکلی سرو نمی کنند و ساعات کاریشان هم در راستای تقاضای استانداری اوساکا کوتاه شده است.

اوکادا کیجی صاحب یک بار می گوید فروش امسال یک دهم میزان معمول این دوره از سال بوده است.

او می گوید:« تعطیلات بهاری بهترین زمان برای پول در آوردن ماست. این واقعا تاسف انگیزه.»

در توکیو، ۸۷۹ مبتلای جدید به کرونا در روز یکشنبه گزارش شد.

این اولین بار طی بیش از سه ماه گذشته است که تعداد مبتلایان برای یک روز یکشنبه از ۸۰۰ نفر فراتر رفته است.