چین: تعداد مسافران تعطیلات روز کارگر به سطح سال ۲۰۱۹ می رسد

انتظار می رود صدها میلیون تن از مردم چین در خلال تعطیلات ۵ روزه «روز کارگر» که از روز شنبه آغاز شد، به مسافرت بروند.

دولت چین انتظار دارد تعداد مسافران در این کشور افزایش یابد. در خلال تعطیلات سال نوی قمری ماه فوریه آن کشور که مقامات ذیربط از مردم خواسته بودند از مسافرت خودداری کنند، بسیاری از مردم فرصت مسافرت یا سفر به زادگاه هایشان را از دست دادند.

وزارت ترابری چین پیش بینی می کند که در خلال تعطیلات «روز کارگر» ۲۶۵ میلیون سفر انجام شده و تعداد آن به دوره پیش از آغاز شیوع جهانی کرونا بازگردد.

روز شنبه، یک ایستگاه قطار در پکن مملو از مسافرانی بود که بار زیادی با خود داشتند.

شمار زیادی از مردم نیز از «شهر ممنوعه» در پکن بازدید کردند.