درخواست دادستانی ژاپن برای صدور حکم ۴ سال حبس برای وزیر پیشین دادگستری

دادستانی ژاپن خواستار شده است به دلیل آنچه که آن را یک اقدام بیسابقه خرید آراء توسط یک نماینده مجلس توصیف می کند، کاوایی کاتسویوکی، وزیر پیشین دادگستری، به ۴ سال حبس محکوم شود.

کاوایی به رشوه دادن به سیاستمداران محلی در استان هیروشیما به منظور کمک به همسرش کاوایی آنری، برای کسب یک کرسی در انتخابات سال ۲۰۱۹ مجلس سنا متهم شده است.

روز جمعه، دادستانی در جلسه محاکمه درخواست کرد که کاوایی کاتسویوکی به ۴ سال حبس و پرداخت یک جریمه یک میلیون و ۵۰۰ هزار ینی، برابر با حدود ۱۳۷۰۰ دلار آمریکا، محکوم شود.

دادستانی گفت کاوایی عملا ستاد انتخاباتی همسرش را اداره می کرد، از فعالیت های کارکنان آن باخبر بود و به آنها فرمان می داد.

دادستانی افزود کاوایی و همسرش با ارتکاب جرم از طریق اشتراک گذاری نزدیک اطلاعات، توطئه کردند.

دادستانی در ادامه گفت عمل خرید آراء توسط یکی از نمایندگان مجلس طراحی شد و این کاری بیسابقه و بویژه شرورانه بوده و اعتماد مردم به انتخابات کشور را لکه دار کرد.

قرار است وکلای دفاع کاوایی روز ۱۸ مه آخرین دفاعیات خود را ارائه کنند.

کاوایی از عضویت در مجلس نمایندگان استعفا داده است. همسرش نیز در ماه ژانویه گناهکار شناخته شد و از عضویت در مجلس سنا کناره گیری کرد.