تأیید بیش از ۳۸۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا در هند در روز جمعه

مقامات در هند آمار روزانه بی سابقه بیش از ۳۸۰ هزار مبتلا به ویروس کرونا را در روز جمعه تأیید کردند. مقامات همچنین مرگ تقریبا ۳۵۰۰ تن را گزارش کردند.

بیمارستان ها و مراکز سوزاندن جنازه ها در این کشور که دومین کشور پرجمعیت جهان است، تحت فشار زیادی قرار گرفته اند.

کمبود دارو و اکسیژن نیز وجود دارد.

به گزارش دهلی نو، بیش از ۴۰ کشور پیشنهاد ارائه ملزوماتی همانند کیت های آزمایش گیری سریع و کپسول اکسیژن داده اند.