اوساکا امروز جمعه ۱۰۴۳ مبتلای جدید به کرونا داشت

مسئولان در استان اوساکا در غرب ژاپن امروز جمعه ۱۰۴۳ مبتلای جدید به کرونا را تأیید کرده اند.

این چهارمین روز متوالی است که شمار روزانه مبتلایان از ۱۰۰۰ نفر فراتر رفته است.

تعداد کل مبتلایان در استان اوساکا اکنون به ۸۱ هزار و ۱۸۸ نفر رسیده است.

در توکیو، مسئولان روز جمعه ۶۹۸ مبتلای جدید را گزارش کردند.

میانگین هفت روزه شمار مبتلایان همچنان روندی رو به افزایش دارد. میانگین تعداد مبتلایان در هفته منتهی به روز جمعه ۴ / ۷۷۳ نفر بود که ۹ / ۱۰ درصد نسبت به هفت روز پیش از آن بالاتر است.

از آغاز این همه گیری جهانی تاکنون، در مجموع نتیجه آزمایش کرونای ۱۳۹ هزار و ۷۶ نفر در توکیو مثبت بوده است.

در همین حال، استان هیوگو ۳۳۳، آئیچی ۲۹۰ و کاناگاوا ۲۴۰ مبتلای جدید را گزارش کردند.