نخستین محموله واکسن کرونای «مدرنا» وارد ژاپن شد

نخستین محموله واکسن کرونای شرکت بیوتکنولوژی آمریکایی «مدرنا» وارد ژاپن شد.

هواپیمای حامل شیشه های این واکسن که در داخل شش محفظه مجهز به خنک کننده قرار داشتند، روز جمعه از بلژیک وارد فرودگاه کانسای واقع در غرب ژاپن شد.

دولت ژاپن انتظار دارد در ماه مه چندین محموله دیگر از این واکسن را نیز تحویل بگیرد. این محموله که منتظر دریافت تأییدیه وزارت بهداشت است، در انباری نگهداری خواهد شد.

دولت ژاپن با شرکت مدرنا قرارداد بسته است که تا ماه سپتامبر ۵۰ میلیون دوز واکسن که برای واکسینه کردن ۲۵ میلیون نفر کافی باشند را دریافت کند.

در ماه مارس، داروسازی تاکدا که توزیع کننده واکسن های مدرنا در ژاپن خواهد بود، درخواستی را برای کسب مجوز استفاده از این واکسن ثبت کرد.

دولت ژاپن می خواهد در محل های تزریق واکسنی که قصد دارد در توکیو و اوساکا راه اندازی کند، از واکسن شرکت مدرنا استفاده کند.

تامورا نوریهیسا وزیر بهداشت ژاپن گفت که وزارتخانه متبوعش مشغول ارزیابی این واکسن است، و روند واکسیناسیون به محض تأیید این واکسن می تواند آغاز شود. او گفت که تمام داده های مربوط به ارزیابی باید در ماه مه قابل دسترسی باشند، بنابراین این واکسن می تواند در آن زمان تأیید شود.