درخواست ژاپن از کانادا برای مقابله با جرائم ناشی از نفرت علیه آسیایی تبارها

سفیر ژاپن در کانادا از این کشور خواسته است که برای جلوگیری از جرایم تنفر علیه آسیایی تبارها اقدامات بیشتری انجام دهد.

کاوامورا یاسوهیسا روز پنجشنبه طی یک گفتگوی آنلاین با استیون گیلبو، وزیر میراث کانادا که مسئول مسائل حقوق بشر است این درخواست را مطرح کرد.

از زمان آغاز همه گیری جهانی ویروس کرونا در بهار سال گذشته، خشونت و اقدام های تبعیض آمیز علیه آسیایی تبارها عمدتا در ونکوور در غرب کانادا افزایش یافته است.

کاوامورا از گیلبو خواست برای تضمین ایمنی ژاپنی های مقیم کانادا اقدامات علیه جرایم ناشی از نفرت را تشدید کند.

گیلبو گفت دولت کانادا همچنان برای ریشه کن کردن جرایم تنفر به تلاش ها ادامه خواهد داد.