ارتش میانمار: دو پایگاه هوایی هدف موشک قرار گرفت

ارتش میانمار می گوید که دو پایگاه هوایی در مرکز این کشور روز پنجشنبه با موشک هدف قرار گرفته اما کسی در این میان زخمی نشده است.

ارتش این کشور گفت که موشک ها تقریبا به صورت همزمان شلیک شدند.

ارتش در ایالت «کارِن» در جنوب شرق این کشور و سایر جاها به صورت روزانه اقدام به حمله هوایی کرده است. این در حالی است که ستیزه جویان برخی پایگاه های نظامی را تصرف کرده اند.

ارتش میانمار در اول ماه فوریه قدرت را در دست گرفت و شورای اداره کشوری را به عنوان بلندپایه ترین نهاد تصمیم گیری تاسیس کرد.

اِی تازین مینت، یک سخنگوی این شورا روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که «اکثر مردم صلح دوست دیگر در این شورش ها شرکت ندارند» که این گفته او به این اشاره دارد که ارتش تقریبا اعتراض ها به کودتا را مهار کرده است.

با این وجود، شمار روز افزون غیرنظامیانی که در حین سرکوب معترضان کشته می شوند سبب شده است که سربازان بیشتری ارتش را ترک کرده و به مکان هایی که در کنترل شورشیان بوده یا سایر جاها پناه ببرند. شمار غیر نظامیان کشته شده اکنون بیش از ۷۵۰ نفر است.