نرخ بیکاری ژاپن در ماه مارس کاهش یافت

داده های دولت ژاپن نشان می دهد نرخ بیکاری در ماه مارس کاهش یافته و به سطح آوریل سال میلادی گذشته رسید.

به گزارش وزارت امور داخلی ژاپن، در ماه مارس، نرخ بیکاری تنظیم شده از لحاظ فصلی ۶ / ۲ درصد بود که از نرخ ۹ / ۲ درصدی ماه فوریه کمتر است.

تعداد افراد بیکار در ژاپن برای ۱۴ ماه پیاپی افزایش داشته است.

وزارت امور داخلی نرخ بیکاری را برای سال مالی منتهی به مارس امسال نیز اعلام کرد. این رقم ۹ / ۲ درصد بود که از نرخ ۳ / ۲ درصدی سال مالی ماقبل بیشتر است.

از سال ۲۰۰۹، در پی بحرانی مالی جهانی، این اولین بار است که نرخ سالانه بیکاری در ژاپن از سال قبل بیشتر شده است.