همکاری خودروسازان ژاپنی با یکدیگر برای خودروهای مرتبط با هم

پنج خودروساز ژاپنی از جمله تویوتا موتور می گویند برای استاندارد کردن چگونگی ارتباط خودروهای شان با رانندگان و خدمات بیرونی با یکدیگر همکاری خواهند کرد.

چهار خودروساز دیگر دایهاتسو موتور، که زیر مجموعه تویوتا موتور است، بعلاوه سوزوکی موتور، سوبارو و مزدا موتور هستند.

آنها قصد دارند خودروها را هر چه بیشتر به شیوه زندگی ازجمله پلتفرم هائی مانند اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و رایانش ابری مرتبط کنند.

این شرکت ها مشترکا توسعه تجهیزات ارتباطاتی و مرتبط ساختن رانندگان با گردانندگان در موارد اضطراری را آغاز خواهند کرد.

آنها همچنین بخاطر فرصت های تجاری در پی گسترش این ارتباط هستند.

این پروژه کیس (CASE) نامیده می شود که مخفف مرتبط، خودکاری، اشتراک و برقی کردن است.

این شرکا می گویند با استاندارد کردن سامانه های خود می توانند هزینه ها را کاهش دهند و توسعه و تولید خودروهای نسل آینده را سرعت بخشند. تا کنون این شرکت ها از سامانه های خاص خود استفاده می کردند.

از آنجاییکه شرکت های فناروی اطلاعات در حال وارد شدن به این مسابقه برای افزایش ارتباطات در جاده ها هستند رقابت در این زمینه در حال شدت گرفتن است.