خلوت بودن ایستگاه راه آهن توکیو در اولین روز تعطیلات بهاری

ایستگاه قطار توکیو، که ایستگاه مرکزی راه آهن پایتخت ژاپن، است روز پنجشنبه که شروع تعطیلات یک هفته ای بهاری در ژاپن است چندان شلوغ نبود. کسانی که سوار قطار می شدند می گفتند برای سفرهایشان طی این دوران دشوار دلیل دارند.

یک زن ۳۵ ساله اهل توکیو که با خانواده اش سفر می کرد گفت برای جشن عروسی یکی از بستگانشان می روند که چندین بار به تأخیر افتاده است.

این زن گفت تصمیم در مورد اینکه آیا به این سفر بروند یا خیر دشوار بود. در حال حاضر در توکیو و سه استان غرب کشور وضعیت اضطراری برقرار است.

یک مرد ۴۳ ساله از استان سایتاما، در نزدیکی توکیو، گفت به زادگاهش می رود تا بستگانش را ببیند و آماده ازدواجش در ماه مه شود. همین مرد گفت که طی این سفر ماسک به صورت خواهد زد، دست هایش را می شوید و اقدامات احتیاطی دیگر را رعایت خواهد کرد.