فرودگاه هاندای توکیو شاهد مسافران بیشتری نسبت به سال پیش بود

فرودگاه هاندای توکیو روز پنجشنبه، اولین روز از دوره یک هفته ای تعطیلات بهاری در ژاپن، شاهد افراد زیادی بود که با پروازهای داخلی رفت و آمد می کردند.

خطوط هوایی می گویند پروازهایشان به شلوغی معمول تعطیلات بهاری نبود اما اینکه نسبت به سال گذشته، زمانیکه وضعیت اضطراری برای ویروس کرونا در سراسر کشور اجرا می شد، رزرواسیون بیشتری انجام شد.

وضعیت اضطراری کنونی در توکیو و سه استان غرب کشور اجرا می شود.

آل نیپون ایرویز می گوید طی یک هفته تعطیلات تا پایان چهارشنبه هفته دیگر بیش از ۴۰۰ هزار رزرواسیون داشته است. این خط هوایی می گوید این رقم حدود هفت برابر سال پیش است اما حدود ۴۰ درصد سال ۲۰۱۹ می باشد.