انتشار گزارش های مالی شرکت های ژاپنی؛ نتایج متفاوت در سال کرونا

گزارش درآمدهای شرکت های ژاپنی حاکی از اثرات بسیار متفاوت همه گیری جهانی ویروس کرونا بر کسب و کارهاست. شرکت های بزرگ ثبت شده در بازار بورس توکیو در حال انتشار نتایج مالی خود برای سال مالی گذشته هستند که در مارس به پایان رسید.

گروه سونی، غول صنعت الکترونیک، می گوید سود خالص آن به ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار جهش کرده است. این مبلغ دو برابر سود این شرکت در سال قبل از آن و رکورد سالانه بی سابقه ای برای سونی است.

فروش قوی در بخش بازی، موسیقی، و فیلم در زمان گسترش ویروس کرونا، سود خالص سونی را تقویت کرد.

هولدینگ یاماتو، شرکت تحویل مرسوله، نیز می گوید سود خالص آن در مقایسه با سال قبل بیش از دو برابر شده و به ۵۲۰ میلیون دلار رسیده است.

از آنجا که مردم با شیوع کرونا بیشتر به خرید آنلاین رو آوردند، یاماتو در سال مالی ۲۰۲۰ تعداد بی سابقه ای از بسته ها را جابجا کرد.

از سوی دیگر، شرکت راه آهن شرق ژاپن ضرر خالصی در گروه تجاری خود معادل پنج میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار ثبت کرد.

این اولین بار از زمان خصوصی سازی این شرکت در سال ۱۹۸۷ است که ضرر خالص برای تمام سال را تجربه می کند.