ارتش میانمار به سرکوب معترضان ادامه می دهد

درحالیکه رهبران کشورهای عضو آسه آن خواهان پایان فوری به خشونت ها در میانمار هستند ارتش این کشور به سرکوب معترضان همچنان ادامه می دهد.

باور بر آن است که مبارزه شدید میان ارتش میانمار و شورشیان اقلیت قومی کارن که ازشهروندان این کشور حمایت می کنند همچنان ادامه دارد.

روز سه شنبه این شورشیان در حمله ای شدید پایگاه یک یگان ارتش میانمار مستقر در نزدیکی مرز با تایلند که در مجاورت ایالت کارن در جنوب شرقی کشور قرار دارد را تصرف کردند.

ارتش میانمار در امتداد این مرز دست به حملات هوایی شدید تلافی جویانه ای زد.

خصومت بین نیروهای زمینی میانمار و این شورشیان ساکنان نزدیک این مرز در دو کشور را وادار به فرار کرد.