پارلمان ژاپن پیمان RCEP را تصویب کرد

پارلمان ژاپن حضور این کشور در پیمان مشارکت جامع اقتصادی منطقه ای (RCEP)، که یک توافق بزرگ تجارت آزاد بین ۱۵ اقتصاد در منطقه آسیا – اقیانوس آرام است، را تصویب کرده است.

مجلس سنا روز چهارشنبه این لایحه را تصویب کرد.

پیمان RCEP در ماه نوامبر سال گذشته مورد توافق ژاپن، چین، کره جنوبی، استرالیا، نیوزیلند و ۱۰ عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا قرار گرفت. هند این توافق را امضا نکرده است.

پیمان RCEP یک منطقه تجارت آزاد را ایجاد خواهد کرد که در حدود ۳۰ درصد جمعیت جهان و تولید ناخالص داخلی در جهان را پوشش می دهد.

دولت ژاپن تخمین می زند که این پیمان موجب افزایش صادرات، سرمایه گذاری و مصرف شده و تولید ناخالص داخلی کشور را به میزان ۷ / ۲ درصد افزایش می دهد.

این رقم از افزایش پیش بینی شده ۵ / ۱ درصدی حاصل از پیمان تجاری اقیانوس آرام بین ۱۱ کشور بیشتر است.

فرآیندهای تصویب RCEP در دیگر کشورهای امضا کننده آن نیز در حال پیشروی است. ۶۰ روز پس از تکمیل فرآیندها در شش کشور از ۱۰ کشور آسه آن و سه کشور از پنج کشور دیگر، این توافق اجرایی خواهد شد.