طرح اوراق کردن نیروگاه فوکوشیما دای نی تصویب شد

آژانس ساماندهی هسته ای ژاپن پیش نویس طرحی از سوی شركت برق توكیو برای اوراق کردن هر چهار راكتور نیروگاه هسته ای فوكوشیما دای نی را تصویب كرده است.

روز چهارشنبه، این آژانس، با طرح پیشنهادی تپکو، شرکت برق توکیو، که در ماه مه گذشته ارائه شده بود، موافقت کرد. 

این سازمان می گوید انتظار می رود روند از رده خارج کردن این راکتورها ۴۴ سال به طول بینجامد. تقریبا ۱۰ هزار میله سوخت هسته ای در حوضچه های سوخت مصرف شده طی یک دوره ۲۲ ساله بیرون آورده شده و برای بازیافت به شرکت های بازفرآوری تحویل داده می شود.

تپکو همچنین یک تاسیسات ذخیره سازی خشک ایجاد می کند که در آن مقداری از این سوختها در مخازن فلزی ذخیره می شوند.

در این طرح آمده است كه با از رده خارج کردن این نیروگاه حدود ۵۰ هزار تن پسماند رادیواكتیو تولید می شود و برآورد می شود كل هزینه بدون احتساب هزینه دفع سوخت هسته ای به بیش از دو میلیارد و۵۰۰ میلیون دلار برسد.

نیروگاه فوکوشیما دای نی حدود ۱۲ کیلومتری جنوب کارخانه آسیب دیده فوکوشیما دای ایچی واقع شده است.

تپکو در سال ۲۰۱۹ اعلام کرد راکتورهای موجود در نیروگاه فوکوشیما دای نی مطابق با خواست استان فوکوشیما و دیگران اوراق می شوند.

گرداننده این نیروگاه قبل از تصمیم گیری در مورد زمان شروع روند کار، برای جلب پشتیبانی ساکنین محل از این طرح تلاش خواهد کرد.