استاندار فوکویی اجازه شروع به کار راکتورهایی با عمر بیش از ۴۰ سال در این استان را صادر کرد

سوگی موتو تاتسوجی استاندار فوکویی در غرب ژاپن، اجازه شروع به کار مجدد سه راکتور هسته ای در ساحل دریای ژاپن با عمر بیش از ۴۰ سال را صادر کرده است.

در پی حادثه هسته ای سال ۲۰۱۱ در نیروگاه هسته ای فوکوشیما دای ایچی، قانون فعالیت راکتورها را در اصل به ۴۰ سال محدود کرد. اما در صورتی که راکتورهای قدیمی بتوانند بازرسی های سازمان تنظیم مقررات هسته ای ژاپن را بگذرانند، همچنان می توان اجازه فعالیت آنها را صادر کرد.

راکتورهای شماره ۱ و ۲ نیروگاه هسته ای تاکاهاما و راکتور شماره ۳ نیروگاه هسته ای می هاما این بازرسی ها را با موفقیت گذراندند. شرکت برق کانسای گرداننده این نیروگاه ها است.

پیشتر در سال جاری، شهرداری های دو شهری که این نیروگاه ها در آنها واقع شده اند، شروع مجدد فعالیت آنها را تأیید کردند. این درخواست سپس به شورای استانی فوکویی ارجاع شد.

سوگی موتو استاندار فوکویی روز چهارشنبه در یک کنفرانس خبری گفت که از نقطه نظر تأیید ایمنی راکتورها، و نیز رضایت و درک و تفاهم جوامع محلی، ارزیابی بسیار مثبتی از پیشنهاد از سرگیری فعالیت این راکتورها دارد.

در صورتی که فعالیت این راکتورها دوباره شروع شود، اولین راکتورهای با عمر بیش از ۴۰ سال خواهند بود که از زمان برقراری محدودیت در عمرعملیاتی راکتورهای هسته ای، در مدار قرار خواهند گرفت.