آمریکا اجبار زدن ماسک در فضای باز را برای افراد واکسینه شده برداشت

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری آمریکا دستورالعمل زدن ماسک صورت را تسهیل کرده است. این سازمان می گوید افرادی که واکسیناسیون کرونا را به طور کامل انجام داده اند می توانند در فضای باز بدون زدن ماسک بعضی از فعالیت های خود را، به استثنای مکان ها و شرایط خاص شلوغی، از سر بگیرند.

این سازمان این شیوه نامه را روز سه شنبه به روز رسانی کرد.

این نهاد اکنون می گوید افرادی که به طور کامل واکسینه شده اند می توانند در دورهمی های کوچک در فضای باز و همینطور برای صرف غذا در رستوران های فضای آزاد بدون زدن ماسک شرکت کنند.

اما سی دی سی توصیه می کند که تمام افراد در برنامه های پرازدحامی که در فضای باز برگزار می شوند مانند اجرای زنده یا رویدادهای ورزشی باید همچنان ماسک به صورت داشته باشند.

مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری می گوید افرادی که واکسن تزریق نکرده اند در فضای باز باید همچنان ماسک بزنند مگر زمانیکه در جمع های کوچک با افرادی باشند که همه کاملا واکسینه شده اند.

جو بایدن رئیس جمهور آمریکا گفت، «از امروز، مادامیکه شما واکسن زده و در فضای باز باشید، در دورهمی با گروهی از دوستان در پارک و یا در پیک نیک می توانید بدون ماسک باشید.»

حدود ۳۰ درصد جمعیت آمریکا به طور کامل واکسینه شده اند اما در بعضی از ایالت ها مناطقی وجود دارند که تمایل مردم به واکسیناسیون بسیار پایین است.