کشتی ساز ژاپنی سامانه ای برای پهلو گیری خودکار کشتی را آزمایش کرد

یک شرکت کشتی ساز ژاپنی سامانه جدیدی که به طور خودکار یک کشتی بزرگ را به سمت اسکله هدایت می کند را آزمایش کرده است.

این شرکت به دستور وزارت ترابری این آزمایش را روز دوشنبه در بندری در نزدیکی توکیو انجام داد.

طول این شناور ۱۹۰ متر ،عرض آن ۴ / ۲۶ متر و وزن ناخالص آن ۱۱ هزار و ۴۱۰ تن است.

این سامانه رایانه ای اطلاعات مربوط به جهت و قدرت باد و جهت و ارتفاع امواج دریا را جمع آوری کرده و از این داده ها برای اجرای تقریباً یک هزار شبیه سازی در ثانیه استفاده می کند.

شرکت کشتی سازی «میتسویی ایی اند اس» این فناوری را ساخته است. این شرکت می گوید این اولین آزمایش در جهان بود که کشتی بزرگی را بطور خودکار درست در کنار یک اسکله قرار داد.