آمریکا ۶۰ میلیون دوز واکسن آسترازنکا به خارج از کشور می فرستد

آمریکا قصد دارد حدود ۶۰ میلیون دوز واکسن کرونا ساخت خود را، به محض گرفتن مجوز ایمنی فدرال، به خارج از کشور بفرستد.

جن ساکی، دبیر مطبوعاتی کاخ سفید، روز دوشنبه به خبرنگاران گفت دولت « در حال بررسی گزینه هایی برای فرستادن دوزهای واکسن آسترازنکا به کشورهای دیگر طی چند ماه آینده است.»

این محموله شامل حدود ۱۰ میلیون دوز موجود است در حالیکه دوزهای باقیمانده این واکسن در ماه مه و ژوئن تولید خواهند شد. این واکسن ها بعد از اینکه اداره غذا و داروی آمریکا کیفیت محصول را تأیید کند، به خارج از کشور فرستاده خواهند شد.

ساکی گفت ظرف چند ماه آینده هیچ نیازی به استفاده از واکسن آسترازنکا در داخل آمریکا نخواهد بود.

او ذکر کرد که سه واکسن دیگری که در حال حاضر برای واکسیناسیون در سراسر آمریکا مورد استفاده قرار می گیرند به میزان زیادی در دسترس هستند.

او اضافه کرد که واکسن آسترازنکا مجوز استفاده در آمریکا را ندارد.