شناگر میانماری در اعتراض به کودتا المپیک توکیو را تحریم کرد

شناگر برجسته میانماری می گوید که در اعتراض به سرکوب ارتش در میانمار از شرکت در المپیک توکیو خودداری خواهد کرد.

وین تت ئو، ورزشکار شنای آزاد، در یک بیانیه اینترنتی سرکوب مردم توسط ارتش و پلیس را «کشتار کور» نامید.

او کمیته المپیک میانمار را عروسکی در دستان حکومت نظامی این کشور توصیف کرد که دستور به کشتار معترضان صلح جو و دستگیری فعالان دموکراسی خواه داده است.

این ورزشکار میانماری از کمیته بین المللی المپیک خواست که از تایید کمیته المپیک میانمار خودداری کند و گفت که پذیرش این کمیته به معنی تایید مشروعیت کودتاگران است.