ارتش میانمار پذیرش نماینده آسه آن را بررسی می کند

بنا به گزارش ها ژنرال مین آنگ هلاینگ، حاکم نظامی میانمار، در یک نشست شورای نظامی اداره کشور گفته است که پذیرش نماینده ویژه آسه آن را بررسی خواهد کرد. رهبران آسه آن پیشنهاد کرده اند که برای کمک به میانجیگری مذاکرات میان گروه های درگیر در بحران پس از کودتای فوریه در میانمار، نماینده ای را به این کشور اعزام کنند.

او گفت که اولویت اصلی برقراری صلح و ثبات در کشور است.

تظاهرات ضد کودتا همچنان روز دوشنبه در میانمار با تلفاتی در نتیجه سرکوب معترضان توسط ارتش ادامه داشت. شهروندان از تلاش ها برای جلب مذاکره با آسه آن انتقاد کرده اند و آن را قصد ارتش برای وقت کشی می دانند.