گفتگوی سران ژاپن و هند در مورد همکاری برای غلبه بر کرونا

نخست وزیران ژاپن و هند همکاری خود برای غلبه بر همه گیری جهانی ویروس کرونا را تایید کردند.

سوگا یوشیهیده، نخست وزیر ژاپن، روز دوشنبه تلفنی با همتای هندیش نارندرا مودی صحبت کرد.

سوگا قصد داشت در اواخر ماه آوریل به هند سفر کند اما سفرش را لغو کرد تا روی مقابله با کرونا در ژاپن تمرکز کند.

در این تماس تلفنی سوگا به مودی گفت که امیدوار است وضعیت شیوع ویروس در هند به سرعت بهتر شود.

در مورد باز و آزاد بودن منطقه اقیانوس های هند و آرام، آنها اهمیت همکاری بین دو کشور، به همراه آمریکا و استرالیا، را تایید کردند.

آنها همچنین توافق کردند تا برای ایجاد نظم جدید بین المللی بر اساس حاکمیت قانون با هم کار کنند.

سوگا نسبت به تلاش های یکجانبه چین برای تغییر وضعیت موجود در دریای چین شرقی و دریای چین جنوبی و همچنین قانون جدید آن کشور که به گارد ساحلی اجازه استفاده از اسلحه را می دهد شدیدا ابراز نگرانی کرد.