تعداد فوتی های کرونا در ژاپن از مرز ۱۰ هزار نفر عبور کرد

تعداد فوتی ها در ژاپن بر اثر ویروس کرونا از مرز ۱۰ هزار نفر گذشت. از زمان تأیید اولین مورد کرونا در کشور، حدود یک سال طول کشید تا شمار جان باختگان به پنج هزار نفر برسد در حالیکه فقط طی سه ماه این رقم دو برابر شد.

در پایتخت ژاپن و سه استان دیگر از روز یکشنبه بار دیگر شرایط اضطراری اعلام شد. مقامات با اینکار سعی دارند روند افزایشی مبتلایان را آهسته کنند.

دولت از شرکت ها می خواهد تا با تشویق به کار از خانه میزان رفت و آمدها را کاهش دهند. اما داده های تلفن های همراه مردم نشان می دهند صبح روز دوشنبه در ساعات شلوغی، در مقایسه با میانگین همین زمان در اولین وضعیت اضطراری حدود یک سال پیش، تعداد افراد در اطراف ایستگاه توکیو نزدیک به ۴۰ درصد بیشتر شده است.

دولت به واکسیناسیون ادامه می دهد. تزریق واکسن برای حدود ۸ / ۴ میلیون پرسنل بهداشت و درمان از فوریه آغاز شد. تا جمعه گذشته، حدود ۳۷ درصد از آنها حداقل یک دوز و ۱۸ درصد نیز هر دو دوز واکسن را دریافت کرده اند.

واکسیناسیون حدود ۳۶ میلیون شهروند مسن نیز از اوایل ماه جاری آغاز شده است. اما تنها کمتر از یک درصد از آنها تا روز یکشنبه یک نوبت واکسن دریافت کرده اند.