تقدیر ژاپن از موضع آسه آن نسبت به میانمار

سخنگوی ارشد دولت ژاپن از تلاش های اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا برای دستیابی به یک راه حل صلح آمیز در خصوص شرایط میانمار تقدیر کرده است.

کاتو کاتسونوبو، دبیر اول کابینه ژاپن روز دوشنبه به خبرنگاران گفت این کشور از بیانیه ای که پس از نشست رهبران آسه آن صادر شد به عنوان نخستین گام به سوی بهبود شرایط در میانمار استقبال می کند.

کاتو افزود می خواهد بار دیگر بر موضع دولت ژاپن تاکید کند مبنی بر اینکه یکی از اصول مهم برای شروع مذاکرات آزادی فوری بازداشت شدگان است .

در بیانیه آسه آن که روز شنبه منتشر شد آمده است که کشورهای عضو این بلوک به منظور تسهیل روند مذاکرات بین طرفهای درگیر، نماینده ویژه ای را به میانمار اعزام خواهند کرد.