سوگا شکست در انتخابات را با «تواضع» پذیرفت

سوگا یوشیهیده،‌ نخست وزیر ژاپن، می گوید او متواضعانه شکست حزب اصلی حاکم لیبرال دموکرات خود در انتخابات روز یکشنبه برای سه کرسی خالی پارلمان را می پذیرد.

انتخابات دوباره برگزار شده مجلس سنا در استان هیروشیما، انتخابات میان دوره ای مجلس سنا در استان ناگانو و انتخابات میان دوره ای مجلس نمایندگان ناحیه ۲ استان هوکایدو اولین مبارزات سراسری از سپتامبر سال گذشته زمانی بودند که سوگا عهده دار سمت نخست وزیری شد. نامزدهای مورد پشتیبانی احزاب مخالف تمامی این کرسی ها را از آن خود کردند. حزب لیبرال دموکرات در انتخابات میان دوره ای هوکایدو هیچ نامزدی را معرفی یا از کسی پشتیبانی نکرد.

سوگا روز دوشنبه به خبرنگاران گفت او متواضعانه رای مردم را می پذیرد. او گفت نتایج را تجزیه و تحلیل کرده و با جدیت آنچه که باید را تصحیح خواهد کرد.

او همچنین گفت که به عنوان رئیس حزب لیبرال دموکرات، انتقادهای مختلف در مورد وجوه و سیاست در انتخابات مجلس سنا در هیروشیما را جدی تلقی می کند.

انتخابات هیروشیما پس از آن برگزار شد که نماینده پیشین از حزب لیبرال دموکرات بر سر اتهامش به خاطر خرید رای در انتخابات سال ۲۰۱۹ کرسی خود را از دست داد.

وقتی از سوگا پرسیده شد آیا این نتایج بر زمان انتخابات زودهنگامی که باید تا پاییز انجام شود تاثیر خواهد گذاشت یا خیر، او در مورد انحلال پیش از موعد مجلس نمایندگان موضع محتاطانه خود را دوباره تأکید کرد.