ورزشکاران بازی های المپیک توکیو احتمالا از اولین روز ورودشان قادر به تمرین خواهند بود

دولت ژاپن در حال بررسی آنست که به ورزشکاران و مربیان خارجی در همه ورزش ها اجازه بدهد که در صورت داشتن شرایط لازم تمرین و فعالیت های دیگر مربوط به بازی های المپیک و پارالمپیک را از اولین روز ورود به این کشور آغاز کنند.

دولت در حال بررسی آن بوده است که از ورزشکاران و مربیان خارجی بخواهد که طی ۹۶ ساعت قبل از آمدنشان به ژاپن دو بار تست پی سی آر و یا تست آنتی ژن بدهند و بعد از ورود به ژاپن نیز در فرودگاه یک تست دیگر بدهند. در واقع هم ورزشکاران و هم مربیان پس از ورود به ژاپن باید هر روز تست بدهند.

دولت همچنین بررسی می کند که از نمایندگان و کارکنان فدراسیون ها و رسانه ها بخواهد که پس از ورود به ژاپن خود را به مدت ۱۴ روز قرنطینه کنند. اما می گوید اگر این امر بر روند بازی ها تاثیر منفی بگذارد دوره قرنطینه به سه روز کاهش یافته و یا برداشته خواهد شد و در عوض محدودیت های جابجایی و مسافرتی شدیدتری اعمال خواهد شد.

دولت ژاپن می گوید به ورزشکاران و اشخاص مرتبط دیگر که از این مقررات پیروی نکنند دستور داده می شود که در محل اقامت خود برای ۱۴ روز بمانند و یا در غیر اینصورت کارت شناسایی آنها برای این بازی ها سلب می شود.