طرح ژاپن برای تزریق واکسن در شبهای هفته و روزهای تعطیل

دولت ژاپن قصد دارد از کلینیک ها و سایر موسسات درمانی بخواهد که در شب های ایام هفته و روزهای تعطیل ساعاتی را فقط به واکسیناسیون ویروس کرونا اختصاص دهند.

این اقدام تلاشی از سوی دولت برای تسریع طرح واکسیناسیون کووید-۱۹است.

به نظر می رسد که وزارت بهداشت تصمیم دارد ترتیبات لازم برای اجرای این طرح، از جمله ارائه کمک مالی احتمالی برای موسسات درمانی که از این درخواست پیروی می کنند، را بررسی کند.

سوگا یوشیهیده نخست وزیر ژاپن روز جمعه گفت که دولت سخت تلاش خواهد کرد که تا پایان ماه ژوئیه تزریق دو دوز واکسن را برای تمام سالمندانی که مایل به دریافت آن هستند، انجام دهد.