شکست حزب لیبرال دموکرات ژاپن در انتخابات میان دوره پارلمانی

حزب حاکم لیبرال دموکرات ژاپن در انتخابات پارلمانی هر سه کرسی به رای گذاشته شده در انتخابات روز یکشنبه را از دست داد. این اولین انتخابات سراسری از زمان سر کار آمدن نخست وزیر سوگا یوشیهیده در سپتامبر سال قبل بود.

حزب لیبرال دموکرات در دو مورد از این سه حوزه نامزد معرفی کرده بود.

رای گیری در دو حوزه انتخاباتی پس از آن برگزار شد که کرسی نمایندگان آنها از حزب لیبرال دموکرات به دلیل رشوه خواری و خرید رای خالی ماند.

برخی افراد در جبهه حاکم می گویند که نتیجه این انتخابات مستقیما بر دولت سوگا تاثیر نخواهد داشت و این شکست را با مسائل بحث برانگیزی که هر حوزه انتخاباتی با آن مواجه است، نظیر سیاست و پول، مرتبط می دانند.

اما برخی دیگر معتقدند که نارضایتی رای دهندگان از نحوه رسیدگی دولت به مسئله همه گیری ویروس کرونا، این نتیجه را در انتخابات رقم زده است.

دولت و حزب حاکم قصد دارند اقدامات مقابله با کرونا را تقویت کنند و روند واکسیناسیون را سرعت بدهند تا برای انتخابات مجلس نمایندگان که قرار است تا پاییز برگزار شود، آماده شوند.

احزاب مخالف می گویند که علت پیروزی آنها حمایت مشترکشان از یک نامزد در هر سه حوزه انتخابیه بوده است. این احزاب قصد دارند گفتگوهایشان درباره نحوه همکاری در انتخابات آتی را افزایش دهند.