آسه آن فرستاده ای را به میانمار اعزام می کند

رهبران کشورهای آسه آن توافق کرده اند تا به منظور کمک به یافتن راه حلی برای بحران جاری در میانمار در پی کودتای نظامی ماه فوریه در آن کشور، یک فرستاده ویژه به میانمار اعزام کنند.

روز شنبه، سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا در جاکارتای اندونزی تشکیل جلسه دادند. مین آنگ هلاینگ، سرفرمانده ارتش میانمار که کودتای ماه فوریه در کشورش را رهبری کرد، در این نشست حاضر بود.

در بیانیه رئیس فعلی آسه آن آمده است که رهبران شرکت کننده در این نشست نسبت به اوضاع در میانمار ابراز نگرانی شدید کردند. در این بیانیه به پنج اقدام توافق شده توسط رهبران شرکت کننده برای حل و فصل مسالمت آمیز بحران در میانمار اشاره شده است.

پایان فوری خشونت ها و خویشتنداری تمام طرف های مربوط، اعزام یک فرستاده ویژه از کشور رئیس آسه آن به میانمار به منظور تسهیل گفتمان و نیز ملاقات این فرستاده با تمام طرف های مربوط در میانمار در میان اقدامات ذکر شده هستند.

آزادی آنگ سان سوچی، رهبر دموکراسی طلبان میانمار، و زندانیان سیاسی در آن کشور در میان این اقدامات نیستند. در این بیانیه تنها گفته شده است که شماری از سران آسه آن خواستار آزادی بازداشت شدگان شدند.

لی هسین لونگ، نخست وزیر سنگاپور، نیز در میان رهبران شرکت کننده در این نشست بود. او به رسانه های داخلی سنگاپور گفت که مین آنگ هلاینگ در این نشست ابراز داشت که با اعزام شدن یک هیات از آسه آن یا کمک انساندوستانه مخافتی ندارد.

آسه آن امیدوار است که در یافتن راه حلی برای اوضاع میانمار ابتکار عمل را به دست گیرد اما ناظران امور می گویند احتمال دارد این اتحادیه برای جلب همکاری ارتش میانمار که دموکراسی طلبان را شدیدا سرکوب می کند، با مشکل رو به رو شود.