سومین وضعیت اضطراری در ژاپن آغاز شد

سومین وضعیت اضطراری در ژاپن به منظور مهار افزایش عده مبتلایان به کرونا در توکیو و سه استان دیگر در غرب این کشور آغاز شده است.

این وضعیت در توکیو، اوساکا، هیوگو و کیوتو تنها دو هفته تا روز ۱۱ مه برقرار خواهد بود.

عده مبتلایان جدید به کرونا در این استان ها رو به افزایش گذاشته است. روز شنبه، توکیو شاهد بیشترین تعداد روزانه مبتلایان از زمان لغو وضعیت اضطراری دوم بود. اوساکا نیز برای پنجمی روز متوالی بیش از ۱۰۰۰ مبتلای جدید داشت. در هر دو استان هیوگو و کیوتو عده مبتلایان بیسابقه بالا بود.

دولت مرکزی ژاپن در صدد آن است تا با درخواست برای اجرای محدودیت های شدید در طول تعطیلات بهاره امسال که یک هفته خواهد بود، سیر صعودی تعداد مبتلایان به انواع جهش یافته کرونا را ظرف یک دوره کوتاه متوقف کند.

از بارها و رستوران هایی که مشروبات الکلی سرو یا خدمات کارائوکه ارائه می کنند خواسته شده است که موقتا کار را تعطیل کنند. اماکن تجاری بزرگ مانند مراکز خرید و فروشگاه های بزرگ نیز درخواست مشابهی را دریافت کرده اند.

دولت از مردم نیز خواسته است که خروج غیر ضروری از منازل نداشته باشند و از رفت و آمد به مناطقی که شاهد سیر صعودی عده مبتلایان به کرونا هستند، خودداری نمایند.

دولت از کارفرمایان درخواست کرده است که به کارکنانشان دورکاری داده و آنها را ترغیب به گرفتن مرخصی در طول تعطیلات بهاره امسال بکنند تا عده افرادی که به محل کار می روند ۷۰ درصد کاهش یابد.